כוונות טובות. החלטות רעות

ההחלטות שאנו עושים בכל יום כרגיל מונעות על ידי כוונות בלתי מזיקות. מעטים הם האנשים שאינם מבינים שלהזיק במישהו על ידי מעשהו הוא דבר מגונה!

לפעמים אנו יוצאים בנתיב פעולה מסויים דווקא במטרה לעשות את מה שאנו חושבים לנכון. אבל הרבה פעמים אין אנו מסתכלים די רחוק כדי לראות את תוצאות מעשינו. כמה פעמים בחיינו מצאנו שלכוונותינו הטובות היו תוצאות ראות?!

נאמר לגבי לאה: “ותצא לאה” (ברא’ ל:טז) בגלל שהיה לילה להיות עם יעקב. גם נאמר לגבי דינה, ביתה של דינה: “ותצא דינה” ( שם לד:א) ואז נלקחה נגד רצונה.

חכמי ארץ ישראל הצביעו על השימוש המשותף של “ותצא” שנאמרה הן לגבי לאה והן לגבי דינה ביתה ושהכוונה בכך היא להקיש את מעשי הבת לאימה ולהפך. (תלמוד ארץ ישראל, סנהדרין ב:ו)

כוונות לאה היו טהורות. היא רצתה צאצאים ליעקב. מעשה היציאה שלה היה מכובד בתחום המקומי. אולם, בתחום הרחב יותר היו הדברים פחות מוצלחים. לא יצאו הדברים לטובה בשביל דינה ביתה שגם היא יצאה אל שמתוצאה מכך נאנסה. דינה לקחה רק חלק מהלקח.

המסר של חכמי ארץ ישראל הוא שאפילו הכוונות הטהורות ביותר יכולות להיות בעלות תוצאות רעות. כוונות טובות לא תמיד מביאות להחלטות טובות!

Leave a Reply

המשנה מזכרת את האכילה בסעודת נישואין ברשימה אחת עם המצוות דאורייתא של פסח ומילה החייבים בעונש החמור של כרת. רעיון השלום ארוג בעצמות החיים והחוקים היהודיים

×

מטרתנו

התלמוד הירושלמי הוא קורפוס החכמה, המוסר והחוק המיוחד לארץ ישראל והוא חוליה ישירה בשלשלת הלימוד הגדולה של בתי המדרש של ארץ ישראל. השפעתו של תלמוד זה על מסורתנו ההלכתית ותרומתו להלכתנו המקובלת במשך הדורות היתה עמוצה.

המטרה הראשונה של המכון היא לחקור את ההלכה, ההשקפה והאופי של התלמוד הירושלמי. עבודת המכון  תגלה את העצמות העשירה והיחידה במינה של התלמוד הירושלמי ובסוף תעניק לתלמוד זה עמדה משל עצמו.

מרבית הקושי בלימוד התלמוד הירושלמי היא בעריכתו הבלתי-מושלמת. בתי המדרש הגדולים שבהם נערך התלמוד הירושלמי הופרעו והופרזו על ידי הרדפיה לפני שהספיקו חכמי-התקופה לחזור כל צרכו על תוכנו ולערוך אותו.  הידיעה בדרכי העורך חיונית היא להבנת התלמוד הירושלמי ובמיוחד המאמרים הקשים הרבים שבו.

המטרה האקדמאית השנייה של המכון היא לחקור את תולדות ההתפתחות של התלמוד הירושלמי ויחסו לחיבוריים רבניים אחרים. עבודת המכון תפיק אור על התפתחות מסורות ארץ ישראל ואיך הן הוכנסו יחד לרקם את התלמוד הירושלמי

×

Login

Lost your password?
Website Apps