עדויות על קיום שלבים מוקדמים בתלמוד ארץ ישראל. קיימות דעות מנוגדות קטבית לגבי תהליך עריכת התלמוד הבבלי, אם הוא נצטבר דור אחר דור או נתחבר רובו בדור מאוחר יותר שלפניו לא נתחבר כלום. בדיקת מובאות של אמוראים של תלמוד ארץ ישראל מורות על קיום שלבים יותר מוקדמים.

שאילות טקסטואליות בתלמוד ארץ ישראל. סוגיות רבות נשנות בתלמוד ארץ ישראל אלא שאחדות מהן נדמות לדחויות ונקראות בדרך מלאכותית בהקשרן החדש. נראה שאלה מעשה ידיהם של עורכים יותר מאוחרים שעדיין היה להם הרשיון לשנות את התלמוד אלא שנמנעו מלשלו יד בנוסח התלמוד ככל האפשר. בעקבות הקווים המבחינים האלה וזיהוי התכונות המיוחדות שבהם אפשר לתארך מאמרים אחרים בתלמוד.

הרקמה המקשרת בעריכת תלמוד ארץ ישראל. עורכי התלמוד השתמשו במנגנונים שונים לשלב מקורות שונים. מנגנון אחד הוא “הרקמה המקשרת” השתמשו בו להחליק את המעבר בין מקורות שונים. עיון קפדני בפעילות הערכתית שסביב לרקמה המקשרת מאפשר לנו להבחין בין ידים עורכות שונות וגם מפיק אור על מאמרים קשים אחדים.

גמרא שאינה בעריכה הסופית. אין מן המעט למצוא בתלמוד ארץ ישראל מובאות מגמרא שאינן במקומן המצופה או שמובאה שונה משהיא במקומה. מקרים אלה מורים על מקורות וגירסות שונות בתלמוד ארץ ישראל. חקירה במקרים אלה מגלה רבות על התהוות התלמוד במשך תולדותיו.