עריכה והתהוות

עדויות על קיום שלבים מוקדמים בתלמוד ארץ ישראל. קיימות דעות מנוגדות קטבית לגבי תהליך עריכת התלמוד הבבלי, אם הוא נצטבר דור אחר דור או נתחבר רובו בדור מאוחר יותר שלפניו לא נתחבר כלום. בדיקת מובאות של אמוראים של תלמוד ארץ ישראל מורות על קיום שלבים יותר מוקדמים.

שאילות טקסטואליות בתלמוד ארץ ישראל. סוגיות רבות נשנות בתלמוד ארץ ישראל אלא שאחדות מהן נדמות לדחויות ונקראות בדרך מלאכותית בהקשרן החדש. נראה שאלה מעשה ידיהם של עורכים יותר מאוחרים שעדיין היה להם הרשיון לשנות את התלמוד אלא שנמנעו מלשלו יד בנוסח התלמוד ככל האפשר. בעקבות הקווים המבחינים האלה וזיהוי התכונות המיוחדות שבהם אפשר לתארך מאמרים אחרים בתלמוד.

הרקמה המקשרת בעריכת תלמוד ארץ ישראל. עורכי התלמוד השתמשו במנגנונים שונים לשלב מקורות שונים. מנגנון אחד הוא “הרקמה המקשרת” השתמשו בו להחליק את המעבר בין מקורות שונים. עיון קפדני בפעילות הערכתית שסביב לרקמה המקשרת מאפשר לנו להבחין בין ידים עורכות שונות וגם מפיק אור על מאמרים קשים אחדים.

גמרא שאינה בעריכה הסופית. אין מן המעט למצוא בתלמוד ארץ ישראל מובאות מגמרא שאינן במקומן המצופה או שמובאה שונה משהיא במקומה. מקרים אלה מורים על מקורות וגירסות שונות בתלמוד ארץ ישראל. חקירה במקרים אלה מגלה רבות על התהוות התלמוד במשך תולדותיו.

Leave a Reply

המשנה מזכרת את האכילה בסעודת נישואין ברשימה אחת עם המצוות דאורייתא של פסח ומילה החייבים בעונש החמור של כרת. רעיון השלום ארוג בעצמות החיים והחוקים היהודיים

×

מטרתנו

התלמוד הירושלמי הוא קורפוס החכמה, המוסר והחוק המיוחד לארץ ישראל והוא חוליה ישירה בשלשלת הלימוד הגדולה של בתי המדרש של ארץ ישראל. השפעתו של תלמוד זה על מסורתנו ההלכתית ותרומתו להלכתנו המקובלת במשך הדורות היתה עמוצה.

המטרה הראשונה של המכון היא לחקור את ההלכה, ההשקפה והאופי של התלמוד הירושלמי. עבודת המכון  תגלה את העצמות העשירה והיחידה במינה של התלמוד הירושלמי ובסוף תעניק לתלמוד זה עמדה משל עצמו.

מרבית הקושי בלימוד התלמוד הירושלמי היא בעריכתו הבלתי-מושלמת. בתי המדרש הגדולים שבהם נערך התלמוד הירושלמי הופרעו והופרזו על ידי הרדפיה לפני שהספיקו חכמי-התקופה לחזור כל צרכו על תוכנו ולערוך אותו.  הידיעה בדרכי העורך חיונית היא להבנת התלמוד הירושלמי ובמיוחד המאמרים הקשים הרבים שבו.

המטרה האקדמאית השנייה של המכון היא לחקור את תולדות ההתפתחות של התלמוד הירושלמי ויחסו לחיבוריים רבניים אחרים. עבודת המכון תפיק אור על התפתחות מסורות ארץ ישראל ואיך הן הוכנסו יחד לרקם את התלמוד הירושלמי

×

Login

Lost your password?
Website Apps